*ท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบผ่านทาง Smart Phone และ Tablet ได้ เนื่องจากระบบยังไม่รองรับอุปกรณ์ดังกล่าว กรุณาทำรายการผ่าน Desktop PC / Labtop

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก
The External Quality Assessment Schemes in Clinical Laboratory

ข่าวประชาสัมพันธ์ | News

ปฏิทินกิจกรรม | Schedule

12 กรกฎาคม 2564
เปิดรับสมัครสมาชิก ปี 2565

12 July 2021 Start for Participation 2022

30 พฤศจิกายน 2564
ปิดรับสมัครสมาชิก ปี 2565

30 November 2021 Participation 2022 Closing Date

วันหยุดทำการ | Holidays

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564

6 December 2021
Father's Day - National Holiday

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564

10 December 2021
Thailand Constitution Day - National Holiday

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564

31 December 2021
New Year's Eve - National Holiday

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์

Center for Standardization and Product Validation

Faculty of Medical Technology, Mahidol University
999 Phutthamonthon 4 Rd.
Salaya, Phutthamonthon, Nakhon Pathom 73170 Thailand

งานบริการสมาชิก | Customer Service

งานสนับสนุนสมาชิก | Customer Support

เวลาให้บริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 12.00 น. และ 13.00น. - 16.00 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
Service Time : Monday - Friday 9.00 AM - 12.00 AM and 1.00 PM - 4.00 PM. Closed : Saturday - Sunday and Thailand's official holidays.

Copyright © 2020-2021 Center for Standardization and Product Validation, Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved.