LOG IN
ลืมรหัสผ่าน?

*หากเข้าสู่ระบบไม่ได้
กรุณา ยื่นคำขอสำเนาเอกสาร
เพื่อให้ทางโครงการฯ ตรวจสอบ และจัดส่งให้สมาชิก

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เวลาให้บริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00น. – 16.00 น.
หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
โทรศัพท์   02 441 4376 ต่อ 2512
มือถือ      06 3895 1287
e-Mail     eqamtmu@gmail.com