*ท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบผ่านทาง Smart Phone และ Tablet ได้ เนื่องจากระบบยังไม่รองรับอุปกรณ์ดังกล่าว กรุณาทำรายการผ่าน Desktop PC / Labtop

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก
The External Quality Assessment Schemes in Clinical Laboratory

ข่าวประชาสัมพันธ์ | News ​

ปฏิทินกิจกรรม | Schedule

กำหนดปิดรับผลออนไลน์ | Closing Date

EQAH - Trial 115 (1/2021)

9 March 2021

EQAB 8010 : GRAM 1/2021

13 March 2021

EQAB 8020 : AFB 1/2021

13 March 2021

EQAB 8150 : IDEN 1/2021

13 March 2021

คำถามที่พบบ่อย | FAQ

Username ของท่าน คืออีเมล์ที่ใช่ในการสมัครสมาชิก หากท่านไม่ทราบกรุณาติดต่อ “ผู้สมัครสมาชิก” หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลข 02 412 3441 (ในวันและเวลาทำการ)

รหัสผ่านของท่าน เป็นรหัสเดียวกับการสมัครสมาชิก ท่านสามารถ

  1. ค้นหารหัส ได้ที่ “กล่องอีเมล์” ที่เป็น Username โดยหาเมล์ที่ชื่อว่า noreply.eqamtmu@gmail.com 
  2. หรือ หากไม่พบท่านสามารถกด “Forgot Password” และยืนยันอีเมล์ใหม่ ตามขั้นตอน “ลืมรหัสผ่าน”

หากสมาชิกทำ “รายการสมัคร” และ “ชำระเงินครบถ้วน” แต่ยังไม่ได้รับตัวอย่างทดสอบ ให้สมาชิกติดต่อศูนย์ฯ เพื่อให้เจ้าหน้าตรวจสอบรายการสมัคร หรือตรวจสอบรายการจัดส่งพัสดุของท่าน

เมื่อได้รับตัวอย่างแล้ว ให้ท่านตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัวอย่างทันที หาก “ชำรุด” / “เสียหาย” / “ไม่ครบถ้วน” มีผลต่อคุณภาพในการทดสอบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ เพื่อขอตัวอย่างใหม่โดยทันที หากเลยกำหนดรับผล “อาจไม่ได้ตัวอย่างใหม่/และหรือไม่ได้รับการประเมิน”

ทางศูนย์ฯ เปิดรับสมัครสมาชิกทางออนไลน์ ตั้งแต่ต้นเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน เป็นประจำทุกปี โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารการสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์  www.mt.mahidol.ac.th

การสมัครสมาชิก ประจำปี 2564 | Participation 2021

การสมัครสมาชิก ประจำปี 2565 | Participation 2022

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์
Center for Standardization and Product Validation

Faculty of Medical Technology, Mahidol University
2 Wang Lang Rd. Sirisaj, Bangkok Noi, Bangkok, Thailand 10700
Official hours : Monday to Friday
9.00 AM - 12.00 AM and 1.00 PM - 4.00 PM

งานบริการสมาชิก | Customer Service

งานสนับสนุนสมาชิก | Customer Support

Copyright © 2020 Center for Standardization and Product Validation, Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved.