*ท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบผ่านทาง Smart Phone และ Tablet ได้ เนื่องจากระบบยังไม่รองรับอุปกรณ์ดังกล่าว กรุณาทำรายการผ่าน Desktop PC / Labtop

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก
The External Quality Assessment Schemes in Clinical Laboratory
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน?

สำหรับตรวจผลการประเมิน ปี 2563 - 2564 เท่านั้น

ให้บริการครอบคลุมทั้ง 5 สาขาวิชา
10 โครงการ
EQAC
Clinical Chemistry
12 รอบ/ปี
EQAH
Thyroid Hormone
6 รอบ/ปี
EQAT
Tumor Markers
6 รอบ/ปี
EQAP
Parasitology
4 รอบ/ปี
B-EQAM
Complete Blood Count
4 รอบ/ปี
H-EQAM
Blood Film Examination
4 รอบ/ปี
UC-EQAM
Urine - Cytohematology
4 รอบ/ปี
EQAI:SYP
Syphilis Serology
4 รอบ/ปี
EQAI:HBV
HBV Serology
4 รอบ/ปี
EQAB
Bacteriology
3 รอบ/ปี

วันหยุดทำการ | Holidays

วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2565

13 July 2022
Asahna Bucha Day - National Holiday

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2565

14 July 2022
Buddhist Lent - National Holiday

วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2565

15 July 2022
Public Holiday

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565

28 July 2022
H.M. King's Birthday- National Holiday

วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2565

29 July 2022
Public Holiday

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์

Center for Standardization and Product Validation

Faculty of Medical Technology, Mahidol University
999 Phutthamonthon 4 Rd.
Salaya, Phutthamonthon, Nakhon Pathom 73170 Thailand

งานบริการสมาชิก | Customer Service

งานสนับสนุนสมาชิก | Customer Support

เวลาให้บริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 12.00 น. และ 13.00น. - 16.00 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
Service Time : Monday - Friday 9.00 AM - 12.00 AM and 1.00 PM - 4.00 PM. Closed : Saturday - Sunday and Thailand's official holidays.

Copyright © 2022 Center for Standardization and Product Validation, Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved.