รอบที่ 1/67 จัดส่งวันที่ 22 ก.พ. 67

รอบที่ 2/67 จัดส่งประมาณปลายเดือน ส.ค. 67

โครงการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการสำหรับคลินิกเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ILCS MUMT

Certificate

ปี 2566

ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร

Certificate ปี 2566

จุดเด่น

- เหมาะสำหรับคลินิกเทคนิคการแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการที่ต้องการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation)

- ค่าธรรมเนียมสมาชิกถูกกว่าโครงการ EQA

จุดสังเกตุ

- มีการประเมินผลเพียง 2 รอบ/ปี อาจไม่เหมาะกับห้องปฏิบัติการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

V-Quality

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันดร์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และคุณนนทศักดิ์ ประยูรเธียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอกเตอร์คาลิเบรชั่น จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ V-Quality เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ พร้อมตอบสนองนโยบาย “ลดแออัดและระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาล” ของกระทรวงสาธารณสุข โดยส่งเสริมให้คลินิกเทคนิคการแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นหน่วยให้บริการตามสิทธิ์สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ทั้งนี้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับผิดชอบจัดโครงการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory Comparison) จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ เคมีคลินิก การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจวินิจฉัยซิฟิลิสทางซีโรโลยี และการตรวจวินิจฉัยไวรัสตับอักเสบบีทางซีโรโลยี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

                                                                    
ข้อมูลและภาพ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรียบเรียงโดย : งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป

ค่าธรรมเนียมสมาชิก ปี 2567

ILC:C - เคมีคลินิก 2,000 บาท

ILC:CBC - การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 2,000 บาท

ILC:SYP - ซิฟิลิส ซีโรโลยี - 1,000 บาท

ILC:HBV - ไวรัสตับอักเสบบี ซีโรโลยี - 1,000 บาท

รอบการจัดส่งตัวอย่าง ปี 2567

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02 441 4376 ต่อ 2513
มือถือ 063 895 1287
E-mail interlabmumt@gmail.com