ส่งผลการทดสอบ

จุดเด่น

- เหมาะสำหรับคลินิกเทคนิคการแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการที่ต้องการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation)

- ค่าธรรมเนียมสมาชิกถูกกว่าโครงการ EQA

จุดสังเกตุ

- มีการประเมินผลเพียง 2 รอบ/ปี อาจไม่เหมาะกับห้องปฏิบัติการที่มีผู้ใช้บริการบริการจำนวนมาก และจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

ค่าธรรมเนียมสมาชิก ปี 2567

ILC:C - เคมีคลินิก 2,000 บาท

ILC:CBC - การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 2,000 บาท

ILC:SYP - ซิฟิลิส ซีโรโลยี - 1,000 บาท

ILC:HBV - ไวรัสตับอักเสบบี ซีโรโลยี - 1,000 บาท

รอบการจัดส่งตัวอย่าง ปี 2567

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02 441 4376 ต่อ 2513
มือถือ 063 895 1287
E-mail interlabmumt@gmail.com