โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านสารบ่งชี้โรคหัวใจโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Scheme in Cardiac Markers; EQACM

คู่มือสมาชิก | Handbook

EQACM - Cardiac Markers
ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี
5,000.00 บาท
2 ตัวอย่าง / รอบ
6 รอบ/ปี
(ทุกวันที่ 15 ของเดือน เริ่ม ก.พ. เดือนเว้นเดือน)
โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านสารบ่งชี้โรคหัวใจโดยองค์กรภายนอก
ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
02 441 4376 ต่อ 2511, 2524
098 910 7047
cardiac.eqamumt@gmail.com