โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Scheme in Clinical Laboratory

Q : ไม่ทราบเว็บไซต์สำหรับเข้าสู่ระบบรายงานผล

A : https://eqamt.mahidol.ac.th/

Q : ไม่ทราบ Username

A : Username ของท่านคือ E-mail ที่ใช้ในการสมัครสมาชิก หรือท่านสามารถดูที่เอกสารกำหับตัวอย่างที่ท่านได้รับ

Q : ลืมรหัสผ่าน

A : ท่านสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ที่ https://fsoftprodev.xyz/mhd/member/forgot

Q : ไม่พบเมนูรายงานผล

A : 1. สมาชิก Login โดยใช้ Username เดียวกับ ที่ใช้สมัครสมาชิกมาหรือไม่ ?
          หากไม่ใช่ ให้ท่าน Login โดยใช้เมล์ที่สมัครเข้ามา โดยดูที่เอกสารกำกับตัวอย่างที่ท่านได้รับ

      2. หากท่าน Login ด้วย E-mail ที่ใช้สมัครเข้ามาถูกต้อง แต่ไม่พบหน้าให้รายงานผลการทดสอบ อาจเป็นไปได้ว่าหน่วยงานของท่าน หรือผู้สนับสนุน ยังไม่ได้            ส่งหลักฐานการชำระเงินเข้ามายังศูนย์ฯ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง หากท่านพบว่า หน่วยงานของท่านได้รับใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร                สมาชิกโครงการฯ (ฉบับจริง) จากคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดลแล้ว

     3. หากไม่สามรถแก้ไขได้กรุณาติดต่อหาเราได้ที่ 02 441 4376 ต่อ 2512 หรือ 063 895 1287

Q : ไม่พบรายงานผล

A : 1. ตรวจสอบรอบการออกรายงานผลการประเมินใน ปฏิทินโครงการ 

     2. หากเลยกำหนดการออกรายงานผลตามปฏิทินในข้อ 1) มาแล้วเกิน 2 สัปดาห์ แต่ยังไม่พบ “ผลการประเมิน” ในระบบออนไลน์
         กรุณาติดต่อโครงการฯ 

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก
ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
02 441 4376 ต่อ 2512
063 895 1287
eqamtmu@gmail.com