วิธีการชำระเงินสนับสนุนให้กับสมาชิก​
ชำระให้กับสมาชิก
แบบรายเดียว
ชำระให้กับสมาชิก
แบบหลายราย (ออกใบวางบิลรวมเพื่อชำระบิลเดียว)
1. ขอแบบยืนยันการสมัครจากสมาชิก

เมื่อสมาชิก “ทำรายการสมัครออนไลน์” เรียบร้อยแล้ว จะได้รับ “แบบยืนยันการสมัครสมาชิก” ขอให้ท่านสำเนาแบบยืนยันการสมัครนี้ มาใช้เพื่อประกอบข้อมูลการชำระเงิน

1. รวบรวมแบบยืนยันการสมัครจากสมาชิกทุกราย

เมื่อสมาชิก “ทำรายการสมัครออนไลน์” เรียบร้อยแล้ว จะได้รับ “แบบยืนยันการสมัครสมาชิก” ขอให้ท่าน รวบรวมสำเนา แบบยืนยันการสมัครนี้ ของสมาชิกทุกรายที่ท่านสนับสนุน  เพื่อประกอบข้อมูลการชำระเงิน

2. ดำเนินการชำระเงิน

ดำเนินการชำระเงิน ผ่านทางช่องทาง

  • เงินสด – ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล (ศาลายา) 
  • โอนเงิน ผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ Net Bank/ ATM/ Mobile Application – บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 016-452491-2 ชื่อบัญชี “โครงการ การประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก คณะเทคนิคการแพทย์”
  • เช็คธนาคาร – สั่งจ่ายในนาม “โครงการ การประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก คณะเทคนิคการแพทย์”
2. กรอกข้อมูลสมาชิกลงในระบบ

เข้าสู่ระบบ “แจ้งรายชื่อสนับสนุนสมาชิก” และกรอกข้อมูล สมาชิกที่ท่านสนับสนุน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 

3. แจ้งชำระเงิน

กด “แจ้งชำระเงิน” ผ่านระบบออนไลน์ด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดการชำระเงิน และรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน

3. ดำเนินการชำระเงิน

เมื่อท่านได้รับ ใบวางบิล จากทางศูนย์พัฒนามาตรฐานฯ แล้ว ให้ดำเนินการชำระเงินภายใน 30 วัน (ตามที่ระบุในเอกสาร” ผ่านทางช่องทาง

  • เงินสด – ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล (ศาลายา) 
  • โอนเงิน ผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ Net Bank/ ATM/ Mobile Application – บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 016-452491-2 ชื่อบัญชี “โครงการ การประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก คณะเทคนิคการแพทย์”
  • เช็คธนาคาร – สั่งจ่ายในนาม “โครงการ การประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก คณะเทคนิคการแพทย์”
4. รอรับใบเสร็จรับเงิน

เมื่อทางศูนย์ฯ ได้รับหลักฐานการชำระเงินของบริษัทฯ แล้ว จะดำเนินการออกใบเสร็จ และจัดส่งให้กับท่านภายใน 30 วัน โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการออกใบเสร็จรับเงินได้ที่ เมนู “ตรวจสอบสถานะการออกใบเสร็จ” ด่านล่าง

*** การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อท่านได้รับใบเสร็จรับเงินตัวจริงจากทางคณะเทคนิคการแพทย์ ฯ เรียบร้อยแล้ว 

4. แจ้งชำระเงิน

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านดำเนินการตอบกลับอีเมล์ โดยส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมายังเมล์ศูนย์ฯ eqamtmu@gmail.com เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

5. รอรับใบเสร็จรับเงิน

เมื่อทางศูนย์ฯ ได้รับหลักฐานการชำระเงินของบริษัทฯ แล้ว จะดำเนินการออกใบเสร็จ และจัดส่งให้กับท่านภายใน 30 วัน โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการออกใบเสร็จรับเงินได้ที่ เมนู “ตรวจสอบสถานะการออกใบเสร็จ” ด่านล่าง

*** การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อท่านได้รับใบเสร็จรับเงินตัวจริงจากทางคณะเทคนิคการแพทย์ ฯ เรียบร้อยแล้ว