กำหนดการรับสมัครสมาชิก

schedule

ขั้นตอนการสนับสนุนสมาชิก

How to participant supports

ไม่แนะนำ เนื่องจาก Account ที่ใช้สมัคร จะต้องนำไปใช้ในการรายงานผล การทดสอบของสมาชิก หากผู้สนับสนุนสมัครให้สมาชิก แต่ไม่ได้แจ้ง Username และ password ให้กับสมาชิก ทางสมาชิกจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ และรายงานผลการทดสอบได้ รวมทั้งหากเมล์ที่ใช้สมัครไม่ใช่เมล์ปัจจุบันของสมาชิก ทางสมาชิกอาจไม่ได้รับข่าวสารที่ทางโครงการฯ จัดส่งให้ทางอีเมล์

ทำไม่ได้ เนื่องจาก หากยังไม่มีรายการสมัครเข้ามา ทางศูนย์ฯ จะไม่สามารถดำเนินการจัดการกับยอดเงิน และไม่สามารถดำเนินการออกใบเสร็จให้กับท่านได้

ไม่ต้องแจ้งแก้ไขข้อมูล ดำเนินการชำระเงินได้เลย เนื่องจากรายละเอียดในการ ออกใบเสร็จ และจัดส่งใบเสร็จ จะต้องยืนยันข้อมูลอีกครั้งใน ขั้นตอนการส่งหลักฐานชำระเงินผ่านระบบ ดังนั้น ทางโครงการฯ จะออกใบเสร็จให้กับท่านตามที่ท่านแจ้งในขั้นตอนนี้

ท่านสามารถขอใบเสร็จด่วนได้ภายใน 20 นาที โดยชำระเงินสดที่ ศูนย์พัฒนา-มาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ (ชั้น 5) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนดำเนินการชำระเงิน