โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Scheme in Clinical Laboratory

ปัญหาตัวอย่างเสียหาย/ไม่ได้รับตัวอย่างทดสอบ

  สามารถยื่นคำร้องได้ที่

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก
ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
02 441 4376 ต่อ 2512
063 895 1287
eqamtmu@gmail.com