โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Schemes in Clinical Laboratory
โครงการ | Schemes
ข่าวประชาสัมพันธ์ | News
ปฏิทินกิจกรรม | Schedule
25 ธันวาคม 2563

วันสุดท้าย ของการชำระค่าสมาชิกประจำปี 2564

31 ธันวาคม 2563

ปิดให้บริการ วันหยุดสิ้นปี

1 มกราคม 2564

ปิดให้บริการ วันหยุดขึ้นปีใหม่

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

Copyright © 2020 Center for Standardization and Product Validation, Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved.