*ท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบผ่านทาง Smart Phone และ Tablet ได้ เนื่องจากระบบยังไม่รองรับอุปกรณ์ดังกล่าว กรุณาทำรายการผ่าน Desktop PC / Labtop

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก
The External Quality Assessment Schemes in Clinical Laboratory

ข่าวประชาสัมพันธ์ | News ​

ปฏิทินกิจกรรม | Schedule

12 กรกฎาคม 2564
เปิดรับสมัครสมาชิก ปี 2565

12 July 2021 Start for Participation 2022

5 พฤศจิกายน 2564
ปิดรับสมัครสมาชิก ปี 2565

5 November 2021 Participation 2022 Closing Date

วันหยุดทำการ | Holidays

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

12 August 2021
H.M. Queen Mother's Birthday - Mother's Day

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

24 September 2021
Prince Mahidol Day - National Holiday

คำถามที่พบบ่อย | FAQ

Username ของท่าน คืออีเมล์ที่ใช่ในการสมัครสมาชิก หากท่านไม่ทราบกรุณาติดต่อ “ผู้สมัครสมาชิก” หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลข 06 3895 1287 (ในวันและเวลาทำการ)

รหัสผ่านของท่าน เป็นรหัสเดียวกับการสมัครสมาชิก ท่านสามารถ

  1. ค้นหารหัส ได้ที่ “กล่องอีเมล์” ที่เป็น Username โดยหาเมล์ที่ชื่อว่า noreply.eqamtmu@gmail.com 
  2. หรือ หากไม่พบท่านสามารถกด “Forgot Password” และยืนยันอีเมล์ใหม่ ตามขั้นตอน “ลืมรหัสผ่าน”

หากสมาชิกทำ “รายการสมัคร” และ “ชำระเงินครบถ้วน” แต่ยังไม่ได้รับตัวอย่างทดสอบ ให้สมาชิกติดต่อศูนย์ฯ เพื่อให้เจ้าหน้าตรวจสอบรายการสมัคร หรือตรวจสอบรายการจัดส่งพัสดุของท่าน

เมื่อได้รับตัวอย่างแล้ว ให้ท่านตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัวอย่างทันที หาก “ชำรุด” / “เสียหาย” / “ไม่ครบถ้วน” มีผลต่อคุณภาพในการทดสอบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ เพื่อขอตัวอย่างใหม่โดยทันที หากเลยกำหนดรับผล “อาจไม่ได้ตัวอย่างใหม่/และหรือไม่ได้รับการประเมิน”

ทางศูนย์ฯ เปิดรับสมัครสมาชิกทางออนไลน์ ตั้งแต่ต้นเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม เป็นประจำทุกปี โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารการสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์  www.mt.mahidol.ac.th

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์

Center for Standardization and Product Validation

Faculty of Medical Technology, Mahidol University
999 Phutthamonthon 4 Rd.
Salaya, Phutthamonthon, Nakhon Pathom 73170 Thailand

งานบริการสมาชิก | Customer Service

งานสนับสนุนสมาชิก | Customer Support

เวลาให้บริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 12.00 น. และ 13.00น. - 16.00 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
Service Time : Monday - Friday 9.00 AM - 12.00 AM and 1.00 PM - 4.00 PM. Closed : Saturday - Sunday and Thailand's official holidays.

Copyright © 2020-2021 Center for Standardization and Product Validation, Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved.