การรับสมัครสมาชิก

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2566

[ 1 ] กำหนดการรับสมัคร และระยะเวลาการเป็นสมาชิก

เปิดรับสมัครสมาชิก
11 กรกฎาคม 2565
ปิดรับสมัครสมาชิก
4 พฤศจิกายน 2565
ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566
เริ่มจัดส่งตัวอย่างรอบแรก : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566

ปฏิทินการจัดส่งตัวอย่างประจำปี 2566

[ 2 ] การทบทวนสัญญา และเงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

คู่มือการสมัครสมาชิก
หนังสือประชาสัมพันธ์
ประกาศค่าธรรมเนียมสมาชิก

[ 3 ] วิธีการสมัครสมาชิก

สมาชิกเดิม

เคยสมัคร และมีบัญชีออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

สมาชิกใหม่

สร้างบัญชีสำหรับลงผลใหม่ / ยังไม่เคยมีบัญชี

[ 1 ] เข้าสู่ระบบ

[ เปิดระบบ 11 กรกฎาคม 2565 ]

[ 2 ] สมัครเข้าร่วมโครงการ

[ เปิดระบบ 11 กรกฎาคม 2565 ]

*กรณีมีผู้สนับสนุนห้องปฏิบัติการมากกว่า 1 แห่ง

1 บัญชีอีเมล์ สามารถทำรายการสมัครแยกครั้งกัน เช่น
ห้องปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล
มีรายการสมัครที่หน่วยงานชำระเอง 1 โครงการ
และมีผู้สนับสนุนให้ จำนวน 2 บริษัท
โดยใช้บัญชีอีเมล์ eqamtmu@gmail.com
จะกด "สมัครสมาชิก" ทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้
สมัครครั้งที่ 1 : โครงการ EQAC - งานการเงินคณะฯ ชำระเงินเอง
สมัครครั้งที่ 2 : โครงการ EQAH และ EQAT - บริษัท A ชำระให้
สมัครครั้งที่ 3 : โครงการ EQAB - บริษัท B ชำระให้
ท่านจะได้รับใบ Invoice 3 ใบ
เพื่อนำส่งให้ผู้ชำระเงินแยกกัน
และในขั้นตอนการรายงานผล จะสามารถใช้บัญชีอีเมล์ 1 บัญชี
ลงผลได้ทั้งทุกโครงการที่สมัครสมาชิก
***หากท่านสมัครแต่ละโครงการฯ โดยใช้บัญชีอีเมล์แยกกัน
ในขั้นตอนการรายงานผล ท่านจะต้องเข้าสู่ระบบแยกกันด้วย***

[ 3 ] ชำระเงิน

*เฉพาะ โครงการ B-EQAM และ H-EQAM

หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ปี 2565 กรุณา รอแจ้งยืนยันสิทธิ์ ก่อนชำระเงิน

กรณีชำระเงินก่อนยืนยันสิทธิ์ ท่านจะไม่ได้รับเงินคืน

ชำระแบบรายเดี่ยว

หน่วยงานของผู้สมัครชำระเอง
หรือผู้สนับสนุนชำระแยกทีละแห่ง

ชำระแบบรายกลุ่ม

ผู้สนับสนุนที่ชำระเงินให้กับสมาชิกหลายแห่ง
ในยอดรวมเดียวกัน

ผู้สมัครสมาชิก

นำส่งใบ Invoice ให้หน่วยงานชำระเงิน

ผู้สมัครสมาชิก

จัดส่งไฟล์ใบ Invoice ให้ผู้สนับสนุน

หน่วยงาน / ผู้สนับสนุน

ชำระเงินตามยอดเงินที่แจ้งใน Invoice

ผู้สนับสนุน

รวบรวม Invoice ให้ครบถ้วน และจัดส่งให้ศูนย์ฯ ที่ eqamtmu@gmail.com

***ก่อนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565***

ผู้สมัครสมาชิก

แนบหลักฐานการชำระเงิน (slip payment)
ที่ เมนู "แจ้งชำระเงิน"

ศูนย์ฯ

จัดส่งใวางบิล/แจ้งยอดชำระ ให้ผู้สนับสนุน

ผู้สมัครสมาชิก

รอตรวจสอบสถานะการชำระเงินในระบบ
"เมนู แจ้งชำระเงิน" ภายใน 3 - 5 วัน
นับจากแนบหลักฐานชำระเงิน

ผู้สนับสนุน

ชำระเงินตามใบวางบิล/แจ้งยอดชำระ

หน่วยงาน / ผู้สนับสนุน

รอรับใบเสร็จรับเงิน ภายใน 30 วัน นับจากแจ้งชำระเงิน

ผู้สนับสนุน

จัดส่ง Slip Payment ให้ศูนย์ฯ ผ่านทาง
eqamtmu@gmail.com

ผู้สมัครสมาชิก

รอตรวจสอบสถานะการชำระเงินในระบบ
"เมนู แจ้งชำระเงิน" ภายใน 15 วัน
นับจากผู้สนับสนุนแนบหลักฐานชำระเงิน

ผู้สนับสนุน

รอรับใบเสร็จรับเงิน ภายใน 30 วัน นับจากแจ้งชำระเงิน

[ 4 ] สมัครสมาชิก

>>> สำหรับห้องปฏิบัติการที่ประสงค์เข้าร่วมในโครงการ B-EQAM และ H-EQAM
***ห้องปฏิบัติการที่ไม่ใช่สมาชิก B-EQAM และ H-EQAM ประจำปี 2565***
และประสงค์จะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการดังกล่าว
กรุณาจองคิวด้านล่าง และรอแจ้งสิทธิ์การสมัครเท่านั้น หากทำรายการสมัครและชำระเงินเข้ามาก่อนได้รับสิทธิ์
รายชื่อของท่านจะเข้าสู่บัญชีระงับสิทธิ์การสมัครโดยทันที

>> B-EQAM
เปิดรับสมาชิกใหม่ 50 ราย

ท่านสามารถจองคิวสมัครไว้ได้โดยกรอกข้อมูลที่ฟอร์ม

>> H-EQAM
ไม่เปิดรับสมาชิกใหม่

ท่านสามารถจองคิวสมัครไว้ได้โดยกรอกข้อมูลที่ฟอร์ม

>>> สำหรับห้องปฏิบัติการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการอื่น ๆ
สามารถทำรายการ "สมัคร" และดำเนินการ "ชำระเงิน" ได้ทันที
ข้าพเจ้าได้ศึกษา เข้าใจ และตกลงยอมรับเงื่อนไขและสัญญาการให้บริการ ตามรายละเอียดใน คู่มือการสมัครสมาชิก ประจำปี 2566
รวมทั้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์สำหรับให้บริการโครงการฯ
จึงมีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ

Show Password
ลืมรหัสผ่าน?

พบปัญหาในการสมัครสมาชิก โปรดติดต่อ

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์มือถือ 06 3895 1287 
LINE Official : @eqasmumt
E-mail : eqamtmu@gmail.com

 

LINE Official : @eqasmumt