กำหนดการรับสมัคร และระยะเวลาการเป็นสมาชิก | Schedule

12 กรกฎาคม 2564
Register: 12 Jul 2021

เปิดรับสมัครสมาชิก

30 พฤศจิกายน 2564
Closing: 30 Nov 2021

ปิดรับสมัครสมาชิก

1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

1 Jan 2022 - 31 Dec 2022

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก | Handbook

คู่มือการสมัครสมาชิก

หนังสือราชการ

ประกาศค่าธรรมเนียม

ปัญหาที่สมาชิกพบบ่อย | FAQs

1

อีเมล์ที่ใช้เป็น Username ของสมาชิก เคยใช้ลงทะเบียนแล้วเมื่อปี 2562-2564
ให้สมาชิกกด "ลืมรหัสผ่าน?" เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่

2

ระบบแจ้งข้อความ หลังจากกดเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ผ่านทาง LINE Official ID : @eqasmumt
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ Username ให้กับสมาชิก

3

<-- คลิกที่นี่ เพื่อยื่นคำขอแก้ไขข้อมูลการสมัครสมาชิก
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลให้กับสมาชิกภายใน 3-7 วันทำการ
(สมาชิกต้องสมัครสมาชิกปี 2565 ก่อน จึงจะยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกได้)

4

หากสมาชิกไม่สามารถเข้าสู่ระบบปี 2565 ได้ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อขอลิงก์สำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ (ระบบสมาชิกปี 2565 ไม่ใช่ระบบเดียวกับปี 2564)

วิธีการสมัครสมาชิก | Instruction

1. Register

ลงทะเบียน

2. Participation

สมัครสมาชิก

3. Fee Payment

ชำระค่าธรรมเนียม

ข้าพเจ้าได้ศึกษา เข้าใจ และตกลงยอมรับเงื่อนไขและสัญญาการให้บริการ ตามรายละเอียดใน คู่มือการสมัครสมาชิก ประจำปี 2565
รวมทั้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์สำหรับให้บริการโครงการฯ จึงมีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

I acknowledge that I have read, understood and accepted the participation details and conditions,
shown in EQAS 2022 Participation handbook and Service website policy.

พบปัญหาในการสมัครสมาชิก โปรดติดต่อศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์มือถือ 06 3895 1287 
LINE Official : @eqasmumt
E-mail : eqamtmu@gmail.com