ติดต่อเรา

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก

EQAC

E-mail: eqacmumt@gmail.com

EQAH

Mobile: 081 620 6394​
E-mail: eqahmumt@gmail.com​

EQAT

Mobile: 081 620 6394​
E-mail: eqatmumt@gmail.com​

EQAP

Phone: 02 441 4371 ต่อ 2832
E-mail: eqap.mahidol@gmail.com

EQAM

Phone: 02 411 2258 ต่อ 171
E-mail: eqammtmu@gmail.com

EQAI

Mobile: 080 982 5570
Phone: 02 441 4376 ต่อ 2528 และ 2529
E-mail: eqai.mahidol@gmail.com

EQAB

Phone: 02 441 4371 ต่อ 2530
E-mail: eqab.mtmu@gmail.com

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์

02 441 4376 ต่อ 2512

Customer Service

02 441 4376 ต่อ 2513

Customer Support

eqamtmu@gmail.com

E-mail

เพิ่มเพื่อน